Stasevang
Stasevang
Indvielse 10 MAJ 1942
Stasevang
Stasevang
Indvielse 10 MAJ 1942
Henning Valeur Faulbøll
Stasevang
Stasevang
Indvielse 10 MAJ 1942
Fra højre Fox, Henning V. Faussbøll, en patruljefører og Pater Bender (PB).
Stasevang
Stasevang
Indvielse 10 MAJ 1942
Grosserer Werner m. fl.
Stasevang
Stasevang
Indvielse 10 MAJ 1942
Fra venstre: Fox, Henning V. Fausbøll, Tage Klevin og Pater Bender (PB)
Stasevang
Stasevang
Indvielse 10 MAJ 1942
Henning Valeur Fausbøll
(Ingen gul kant på tørklædet)
Anledning ukendt
Anledning ukendt
Tove V. Fausbøll (med ryggen til), Alice Bisander og Tage Klevin
Anledning ukendt
Anledning ukendt
Eske, Fox, ? og PB
Stenosgade, tropslokale, ukendt bvegivenhed
Stenosgade, tropslokale, ukendt bvegivenhed
Birthe Mortensen, PB, Ka,
Stenosgade, tropslokale, årsag ukendt
Stenosgade, tropslokale, årsag ukendt
Tove V. Fausbøll, Tage Klevin og Eske (Grete Eskekilde)
Formodentlig Gilwelhytten
Formodentlig Gilwelhytten
Fra venstre: Knud Balin, PB, Fox og G. Heggum
Anledning ?
Anledning ?
Personer ?
Nytårsparade i Søndermarken 195?
Nytårsparade i Søndermarken 195?
Anledning ukendt
Anledning ukendt
Birthe Mortensen
Anledning ukendt
Anledning ukendt
Yderst til højre: Bjørn Højby
Sted ukendt
Sted ukendt
Pater Bender
PB
Stasevang
Stasevang
I midten formodentlig Glip
Stasevang
Stasevang
Anledning ukendt Formodentlig før 1950
Anledning ukendt Formodentlig før 1950
Anlledning Ukendt
Anlledning Ukendt
Anledning ukendt
Anledning ukendt
Yderst til højre : Tage Klevin
Stasevang Ulvetur 1948
Stasevang Ulvetur 1948
Anledning ukendt
Anledning ukendt
Forret i midten: Henning Bisander
bagerst i midten Georg Heggum (med briller)
Stasevang anledning ukendt
Stasevang anledning ukendt
3. række i midten:Georg Heggum
Til højre herfor: Henning V . Fausbøll
(Divisionschef HKD) og Fox
Til venstre herfor 2. person: Tage Klevin
Bagerst i midten: Per Nyborg
Stasevang
Stasevang
Mindesten over Henning Valeur Fausbøll
Heggum's "Drenge"
Heggum's "Drenge"
Fra venstre: Henning Jerichau, Karsten Andersen, Bent Lange,Kristian Edelmann, Georg Heggum og Martin Ghisler
Samfundsfest 1982
Samfundsfest 1982
Jægersborg Kaserne
Fra venstre: Per Nyborg, ?, Henning Jerichau, Gabrielle Nyborg (Gaby)